Väike Taani elupiirkonna maastiku ja väliruumi kujundus lähtub loodulikest põhimõtetest.

Puude uusistutustega on loodud alale terviklik rohevõrgustik, sidudes lähipiirkonna metsaalad elamupiirkonnaga põimunud tervikuks. Eramukinnistute piiridele on selleks istutatud männid, et luua endisel lagedal põllumajandusliku kasutusega maal looduslik metsapargi miljöö. Hoonetevahelist ruumi kujundavad erineva kõrgusega vallid, mis meenutavad kunagi alal olnud kaldaluiteid.


Luited pakuvad kinnistutele suuremat privaatsust ja on rohevõrgustiku alusvundament. Luitestiku sisse puude vahele on paigutunud elamud. Elamud avanevad siseaeda, kus on võimalus tegelda hobidega. Hoonete paigutus ja aedade täpsem kujundus võimaldab isikupärastada oma lähiruumi vastavalt elanike soovidele näiteks laiendatud terrassi alaga või isegi basseiniga.

Piirkonna tänavad on alleedega ääristatud ja mõeldud rahulikuks kulgemiseks.

Sadevee ärajuhtimiseks on siin kasutatud looduslikke põhimõtteid – vett ei juhita kiiresti ära vaid immutatakse läbi avatud kraavituse, et tagada piirkonna põhjavee kestvus. Avatud kraavid on ääristatud taimedega ning on kaasatud tänavaruumi põnevaks osaks.


Piirkonda on kavandatud 2 mänguala koos vajaliku, erinevale vanusele mõeldud, mänguvarustusega. Sportimisvõimalused on piirkonna põhjaosas Kauri tee ääres. Väike Taani elupiirkonna seob terviklikuks kogukonnaks avalik keskväljak Allikmäe ja Äigru tee ristumisel lasteaia juures. See on koht kokkusaamisteks, näitusteks, taluturuks ja jõulupuu püstitamiseks.